Phòng cho thuê FULL NT cửa sổ lớn – Quận Tân Bình

Phường 9 - Tân Bình, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • 6.5 Triệu VND/Tháng
 • Phòng cho thuê

Phòng cho thuê FULL NT cửa sổ lớn – Quận Tân Bình

Phường 4 - Tân Bình, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • 8 VND/Tháng
 • Phòng cho thuê

Phòng Studio cho thuê FULL NT cửa sổ – Quận Bình Thạnh

Phường 19 - Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • 8 VND/Tháng
 • Phòng cho thuê

Phòng cho thuê FULL NT ban công – Quận Bình Thạnh

Phường 19 - Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • 11.5 Triệu VND/Tháng
 • Phòng cho thuê

Phòng Duplex FULL NT – Quận Bình Thạnh

Phường 26 - Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • 5 VND/Tháng
 • Phòng cho thuê

Phòng cho thuê TRỐNG sẵn máy lạnh – Quận Bình Thạnh

Phường 22 - Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • 4.2 Triệu VND/Tháng
 • Phòng cho thuê

Phòng cho thuê FULL NT bancong – Quận Bình Thạnh

Phường 19 - Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • 4.7 Triệu VND/Tháng
 • Phòng cho thuê

Phòng cho thuê Full NT – Quận Bình Thạnh

Phường 17 - Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • 5.7 Triệu VND/Tháng
 • Phòng cho thuê

Phòng cho thuê FULL NT – Quận Bình Thạnh

Phường 17 - Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • 5 Triệu VND/Tháng
 • Phòng cho thuê

Compare listings

So sánh
Liên hệ